Samodzielny księgowy

Szkolenie „Samodzielny księgowy”

Liczba grup: 2, w tym na warsztaty komputerowe: 4.

Liczba osób w grupie: średnio 12, w tym na warsztaty komputerowe: średnio 6.

Liczba godzin: 160 na grupę, w tym 80 warsztatów komputerowych.

1. Organizacja rachunkowości

2. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe, rozrachunki

3. Księgowość materiałowa i towarowa

4. Aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

5. Zobowiązania finansowe, kapitały własne, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne

6. Ewidencja kosztów i produktów

7. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg, sporządzanie sprawozdań finansowych

8. Prawo podatkowe, gospodarcze, pracy, etyka zawodowa

9. Programy SYMFONIA i COMARCH OPTIMA

Celem szkolenia będzie przygotowanie Uczestników do prowadzenia pełnej księgowości MŚP

Planowane terminy realizacji szkoleń:

  • Gr. I: III kwartał 2014 - I kwartał 2015
  • Gr. II: IV kwartał 2014 – II kwartał 2015


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego