Kadry i płace

Szkolenie „Kadry i płace”

Liczba grup: 2, w tym na warsztaty komputerowe: 4.

Liczba osób w grupie: średnio 12, w tym na warsztaty komputerowe: średnio 6.

Liczba godzin: 80 na grupę, w tym 24 warsztatów komputerowych.

1.Podstawowe zagadnienia prawa pracy

2.Regulacje prawne dotyczące stosunku pracy

3. Obowiązki pracodawcy i pracownika

4. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

5. Uprawnienia wynikające z rodzicielstwa

6. Rozliczanie czasu pracy, urlopy

7. Wynagrodzenia, ZFŚS, rozliczenia z ZUS, US

8. Programy SYMFONIA i PŁATNIK

Celem szkolenia będzie przygotowanie Uczestników do wykonywania zadań Specjalisty ds. kadr i płac.

Planowane terminy realizacji szkoleń:

  • Gr. I: II-III kwartał 2014
  • Gr. II: IV kwartał 2014 – I kwartał 2015


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego