Controlling dla MŚP

Szkolenie „Controlling dla MŚP”

Liczba grup: 1.

Liczba osób w grupie: średnio 12.

Liczba godzin: 40 na grupę.

1. Podstawowe zagadnienia

2. Rachunek kosztów, budżetowanie

3. Zarządzanie finansami i rentownością

Celem szkolenia będzie przekazanie Uczestnikom praktycznych umiejętności z obszaru zarządzania i kontroli kosztów.

Uczestnicy szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe i/lub podręczniki catering i/lub serwis kawowy, pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych.

Wszyscy Uczestnicy szkoleń będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego.

Godzina szkolenia to godzina dydaktyczna licząca 45 min.

Szkolenia odbywać się będą w dni powszednie lub weekendy w Rzeszowie lub innych miastach województwa podkarpackiego, w zależności od preferencji Uczestników Projektu.

Podczas 1 dnia realizowane będzie średnio 8 godzin zajęć.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego