Audyt wewnętrzny

Międzynarodowe kwalifikacje - Certified Internal Auditor (CIA)
 1. Szkolenie Audyt Wewnętrzny – zakres egzaminu CIA:

  Liczba grup: 5, w tym na warsztaty komputerowe: 10.

  Liczba osób w grupie: średnio 12, w tym na warsztaty komputerowe: średnio 6.

  Liczba godzin: 104 na grupę, w tym 24 warsztatów komputerowych

  Zakres: zgodny z zakresem egzaminu CIA, tj:

  1.Podstawy audytu wewnętrznego - CIA 1;

  2.Praktyka audytu wewnętrznego – CIA 2;

  3.Wybrane zagadnienia audytu wewnętrznego - CIA 3.

  Ponadto zajęcia będą obejmowały obsługę platformy egzaminacyjnej oraz rozwiązywanie testów próbnych.

 2. Doradztwo indywidualne w wymiarze 5 godzin/osobę.

  Obejmie konsultacje zagadnień szkoleniowych, indywidualne ćwiczenia praktyczne, rozwiązywanie i konsultacje przykładowych testów egzaminacyjnych.

  Celem działań realizowanych w ramach bloku Międzynarodowe kwalifikacje - Certified Internal Auditor 

  będzie przygotowanie do egzaminu CIA i pomoc w uzyskaniu certyfikatu Instytutu Audytorów Wewnętrznych-IIA oraz pozyskania uprawnień audytora wewnętrznego 60 Uczestników Projektu.

   Planowane terminy realizacji szkoleń:

  • Gr. I: II-III kwartał 2014
  • Gr. II: II-III kwartał 2014
  • Gr. III: III-IV kwartał 2014
  • Gr. IV: IV kwartał 2014 – I kwartał 2015
  • Gr. V: IV kwartał 2014 – I kwartał 2015

  Planowany termin doradztwa: 06.2014 – 05.2015Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego