Audyt, rachunkowość,
controlling – szkolenia na miarę
potrzeb dla MIKRO-, MAŁYCH
i średnich przedsiębiorstw

Aktualności

30.06.2015 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30.06.2015 r. zakończona została realizacja projektu „Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”.
W ramach projektu przeprowadzono 4 szkolenia dla 10 grup w 2 blokach tematycznych. Szkolenia ukończyło 118 osób.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom Projektu za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w szkoleniach.
Wyrażamy nadzieję, że nabyta podczas szkoleń wiedza oraz kwalifikacje skutecznie wesprą Państwa rozwój zawodowy oraz przyczynią się do usprawnienia działalności MŚP”.

Więcej

O projekcie

Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie realizuje Projekt „Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” sprawdź

Szkolenia

Audyt wewnętrzny Sprawdź
Kadry i płace Sprawdź
Samodzielny księgowy Sprawdź
Controlling dla MŚP Sprawdź


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego